Перша Міжнародна конференція
ВІДКРИТА НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ 2022
2022
#OSICU2022

27-28.10.2022
online
Відкрите
наукове майбутнє:
лідери змін
Головна тема конференції

Державна науково-технічна бібліотека України за підтримки Міністерства освіти і науки України має честь запросити для участі у І міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2022», яка відбудеться під егідою Міністерства освіти та науки України та за участю національних, міжнародних організацій, асоціацій та інших спонсорів., 27-28 жовтня 2022 року у м. Києві в онлайн форматі.

#OSICU20233

OSICU2022 – це міжнародна наукова конференція з відкритої науки та інновацій в Україні (приурочена до міжнародного тижня відкритого доступу), яка відбудеться під егідою Міністерства освіти та науки України та за участю національних, міжнародних організацій, асоціацій та інших спонсорів. В конференції братимуть участь провідні експерти з багатьох країн світу, які поділяться своїм досвідом, а також будуть обговорюватись шляхи імплементації найкращих практик відкритої науки та інновацій в Україні. Захід передбачає доповіді відомих міжнародних фахівців та експертів. Конференція приурочена до міжнародного Тижня відкритого доступу.

OSICU2022 – це майданчик для обміну досвідом для науковців, керівників та співробітників наукових бібліотек, менеджерів з управління інституційними репозитаріями, керівників та відповідальних виконавців науково-дослідних проєктів, співробітників у галузі ІТ, видавців наукових журналів, розробників науково-інформаційних платформ та систем, аспірантів та молодих вчених, проєктних менеджерів, співорганізаторів стартапів, голів та членів бібліотечних асоціацій, науковців, які працюють над розробкою досліджень, що пов’язані зі штучним інтелектом.

Зустрінемось уже цієї осені

Київ - 27-28.10.2022

shot_5

Research Square — багатопрофільна платформа препринтів та послуг видавничого характеру для авторів, партнер конференції
“Відкрита наука та інновації в Україні 2022” — надасть безкоштовний довготерміновий доступ до American Journal Experts Digital для усіх учасників конференції!

Організатори

Міністерство освіти і науки України
Організатор
Веб-сайт
https://mon.gov.ua/
Електронна пошта
informzapyt@mon.gov.ua
Державна науково-технічна бібліотека України
Організатор
Веб-сайт
https://dntb.gov.ua/
Електронна пошта
dntb@dntb.gov.ua
УкрІНТЕІ
Співорганізатор
Електронна пошта
uintei@uintei.kiev.ua

Програмний комітет конференції OSIU

Міністерство освіти і науки України

Олексій ШКУРАТОВ, доктор економічних наук, заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції;

Ігор ТАРАНОВ, кандидата економічних наук, генеральний директор директорату науки та інновацій;

Григорій МОЗОЛЕВИЧ, кандидат технічних наук, керівник експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій;

Оксана КРУКЕВИЧ, кандидат юридичних наук, керівник експертної групи з питань розвитку інновацій директорату науки та інновацій;

Андрій ВАСИЛЕНКО, кандидат геологічних наук, державний експерт експертної групи з питань цифровізації освіти і науки директорату цифрової трансформаці.

Державна науково-технічна бібліотека України

Алла ЖАРІНОВА, доктор економічних наук, в.о. директора Державної науково-технічної бібліотеки України.

Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

Володимир КАМИШИН, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи;

Олена ЧМИР, доктор економічних наук, начальник відділу формування науково-технічної бази ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи».

Панелі конференції

На І-ій міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» будуть обговорюватися тренди та нові досягнення у царині Відкритої науки, а також перспективи їх розвитку та імплементації в Україні

 • Консолідація та розвиток мережі відкритих дослідницьких інфраструктур в Україні та ЄС
 • Підвищення рівня обізнаності та формування компетентності Відкритої науки
 • Кількісні та якісні методи оцінки досліджень
 • Наукометричні показники та конкурентність грантової системи фінасування
 • Джерела даних та інструменти для проведення наукометричних досліджень
 • Відкрите рецензування
 • Журнали відкритого доступу та моделі їх фінансування
 • Політики відкритого доступу на рівні установ, грантодавців, країни
 • Трансформаційні угоди з видавцями та план S
 • Моніторинг, якість та стратегії розвитку національної наукової періодики
 • Хижацькі журнали та конференції
 • Розвиток національної інфраструктури для підтримки відкритого доступу
 • Практики управління даними дослідження (Research data management)
 • Принципи FAIR для дослідницьких даних та дослідницької інформації
 • Переваги використання постійних ідентифікаторів
 • Формати та стандарти поширення даних та метаданих
 • Локальне, глобальне співробітництво: люди та мережі
 • Громадянська наука, відкрита наукова практика та політика
 • Популяризації Citizen-Science з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема принципів Європейської асоціації громадянської науки (ESCA)
 • Етичні, правові та соціальні виклики Відкритої науки
 • Доброчесність на всіх етапах проведення наукових досліджень
 • Підвищення рівня обізнаності та формуванням компетентності з відкритої науки
 • Державні інструменти підтримки інноваційної діяльності
 • Формати підтримки від Українського фонду стартапів. Програма підтримки проєктів подвійного призначення
 • Програма COST – нові можливості для дослідників та інноваторів України
 • Механізми та інструменти акселераторів інноваційної діяльності в рамках Програми «Горизонт Європа».

Умови участі та Ключові дати

Вимоги до доповіді

Подайте Вашу заявку, включаючи назву, план доповіді (анотація до доповіді не більше 500 слів) та контактні дані учасника. Зверніть увагу, що подати доповідь з більше ніж одним доповідачем неможливо. Усі матеріали будуть перевірені членами програмного комітету.

Будь ласка, надішліть вашу заявку у вигляді DOC-документа на email: conference@dntb.gov.ua

Вимоги до оформлення стендових доповідей

Подайте свою стендову доповідь у форматі DOC, яка описує такі аспекти дослідження, як: основна ідея, практичне значення та інноваційний, науковий та/або суспільний вплив. Постерна доповідь має включати: план Вашої доповіді (анотація до стендової доповіді повинна бути не більше 500 слів), контактні дані учасника (ПІБ, посада, назва установи, місто, країна, ідентифікатор ORCID).

Усі матеріали будуть перевірені членами програмного комітету. Стендова сесія проходитиме у відповідному цифровому середовищі з можливістю презентації демонстраційних моделей та прототипів. Анотація та постер повинні бути подані та представлені українською або англійською мовами. Будь ласка, надішліть вашу заявку у вигляді DOC-документа на email: conference@dntb.gov.ua

Вимоги до доповіді

Подайте Вашу заявку, включаючи назву, план доповіді (анотація до доповіді не більше 500 слів) та контактні дані учасника. Зверніть увагу, що подати доповідь з більше ніж одним доповідачем неможливо. Усі матеріали будуть перевірені членами програмного комітету.

Будь ласка, надішліть вашу заявку у вигляді DOC-документа на email: conference@dntb.gov.ua

Вимоги до оформлення стендових доповідей

Подайте свою стендову доповідь у форматі DOC, яка описує такі аспекти дослідження, як: основна ідея, практичне значення та інноваційний, науковий та/або суспільний вплив. Постерна доповідь має включати: план Вашої доповіді (анотація до стендової доповіді повинна бути не більше 500 слів), контактні дані учасника (ПІБ, посада, назва установи, місто, країна, ідентифікатор ORCID).

Усі матеріали будуть перевірені членами програмного комітету. Стендова сесія проходитиме у відповідному цифровому середовищі з можливістю презентації демонстраційних моделей та прототипів. Анотація та постер повинні бути подані та представлені українською або англійською мовами. Будь ласка, надішліть вашу заявку у вигляді DOC-документа на email: conference@dntb.gov.ua

Вимоги до оформлення тез

Подайте свої неопубліковані раніше тези у форматі Word, в яких повинна бути витримана наступна структура та оформлення:

У заголовку тез: назва дослідження; ПІБ авторів; ORCID ідентифікатор авторів (https://orcid.org/); вчене звання та науковий ступінь (при наявності); повна назва установи (закладу, організації); контактні дані авторів: електронна пошта.

Обсяг тез: від 1800 до 3200 знаків, включаючи пробіли. Текст друкується шрифтом - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.0, кегль – 12. Усі скорочення (окрім загальноприйнятих) слід розшифровувати при першому вживанні.

Назва дослідження повинна коротко передати основний зміст роботи.

Вступ повинен висвітлювати актуальність даної роботи.

Матеріали і методи: перелік джерел та методів, що використовувалися при написанні роботи.

Результати дослідження: особливості проведення наукового дослідження, отримані результати проведеного дослідження, його деталі та наслідки.

Висновки: підсумки дослідження та практичне чи теоретичне значення даної роботи.

Використана література (за наявністю) повинна бути оформлена у стилі Vancouver.

Усі матеріали будуть перевірені членами програмного комітету на наявність плагіату. Прийняті тези будуть опубліковані у електронному збірнику. Будь ласка, надішліть ваші тези у Word форматі на email: conference@dntb.gov.ua

Ключові дати

Реєстрація учасників до 30 вересня 2022 рокуВажливі дати для подачі анотації доповіді та слайдів презентації:

 • Термін подачі: 30 вересня 2022 року на електронну пошту: conference@dntb.gov.ua
 • Повідомлення про прийняття/відхилення: 10 жовтня 2022 року
 • Остаточне подання слайдів презентації для публікації та архівування: 17 жовтня 2022 року

Важливі дати для подачі анотації та стендової доповіді:

 • Термін подачі анотації постеру: 30 вересня 2022 року на електронну пошту: conference@dntb.gov.ua
 • Повідомлення про прийняття/відхилення: 10 жовтня 2022 року
 • Остаточне подання доопрацьованого реферату до постеру: 15 жовтня 2022 року

Важливі дати для подачі тез:

 • Термін подачі тез: 30 вересня 2022 року на електронну пошту: conference@dntb.gov.ua
 • Повідомлення про прийняття/відхилення: 10 жовтня 2022 року
 • Остаточне подання доопрацьованого реферату до постеру: 15 жовтня 2022 року

На надісланий Вами лист повинна надійти відповідь від програмного комітету конференції щодо допуску до участі.

Матеріали конференції

Підключення до конференції з використанням ZOOM платформи:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JBaDkjmYT0G-4LyoBVhxSg

Перегляд конференції на платформі YouTube першого дня конференції
(27 жовтня 2022 року):

https://youtu.be/FPEMBV5lFkI

Перегляд конференції на платформі YouTube другого дня конференції
(28 жовтня 2022 року):

https://youtu.be/cjQcEbs9Y4U

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Першої міжнародної конференції «ВІДКРИТА НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ»

https://dntb.gov.ua/conference/poster

Ключові доповідачі

Suzanne_Dumouchel (1)

Сюзанна ДЮМУШЕЛЬ

Керівник європейського співробітництва CNRS, координатор OPERAS RI, Директор асоціації EOSC

КУЧМА_Ірина

Ірина КУЧМА

Менеджерка програми Відкритого доступу EIFL

WIJNBERGEN_Ivo

Іво ВАЙНБЕРГЕН

Директор із залучення ORCID

WALTMAN_Ludo

ЛУДО ВАЛЬТМАН

Заступник директора Центру науково-технічних досліджень (CWTS) Лейденського університету

KULCZYCKI_Emanuel

Емануель КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Керівник дослідницької групи наукових комунікацій, Університет імені А. Міцкевича

ARRAIZA_Paloma

Палома АРРАЇЗА

Менеджер із залучення нових клієнтів (Глобальний консорціум ORCID)

БЕРЕЗКО

Олександр БЕРЕЗКО

Президент Європейської ради докторантів та молодих дослідників (Eurodoc)

БРУЙ

Оксана БРУЙ

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПОЛОЦЬКА

Ольга ПОЛОЦЬКА

Виконавчий директор Національного фонду досліджень України

Maciej_MARYL

Мацей МАРИЛЬ

Директор Центру цифрових гуманітарних наук Інституту літературних досліджень Польської академії нау

Auer_Soeren

Зурен АУЕР

Директор Інформаційного центру науки і технологій імені Лейбніца (TIB)

Photo_Svistunov-2022-round

Сергій СВИСТУНОВ

Завідувач відділу комп’ютерного забезпечення наукової та науково-технічної інформації Інституту теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України

yegorov

Ігор ЄГОРОВ

Заступник директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Colleen-Campbell

Коллін КЕМПБЕЛЛ

Керівник із зовнішнього залучення до переходу до ОА в Макса Планка Цифрова бібліотека (MPDL), Open Access 2020 Ініціатива

opo1

Сергій КОЗЬМЕНКО

Співзасновник видавничої компанії «Ділові перспективи»

ognjen-orel

Огнєн ОРЕЛ

Помічник директора SRCE, Університетський обчислювальний центр Загребського університету (SRCE)

Lambert_Heller

Ламберт ХЕЛЛЕР

Керівник лабораторії відкритої науки Національної науково-технічної бібліотеки Німеччини (TIB)

Gabriela_MEJIAs

Габріела МЕХЕЯС

Менеджерка DataCite

Maria_Gould

Марія ГУЛЬД

Менеджер дослідницьких даних та керівник проекту ROR, Каліфорнійська цифрова бібліотека

Tetiana_YAROSHENKO

Тетяна ЯРОШЕНКО

Віце-президент з наукової роботи та інформатизації Києво-Могилянської академії

Farac_DOMINIC

Домінік ФАРАС

Директор GreyNet International, Grey Literature Network Service

Gareth-round

Гарет ДАЙК

Контент директор Research Square Company

sebastian

Себастьян ДАЛЕ

Віце-президент Європейської ради докторантів та молодих дослідників

KPARKER

Кімберлі ПАРКЕР

Програмна менеджерка, Hinari та цифрової інформації мережі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)

Ivan_Kul

Іван КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Президент ГО Агенція Європейських Інновацій

Kartashov

Павло КАРТАШОВ

Директор Українського Фонду Стартапів (Фонд Розвитку Інновацій)

Michael_Arentoft

Майкл АРЕНТОФТ

Керівник відділу Відкритої науки Генерального директорату з досліджень та інновацій Європейської Комісії

Yevhenii_PREOBRAZHENSKYI

Євгеній ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ

Виконавчий директор Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»

Lea_Maria_FERGUSON

Леа МАРІЯ ФЕРГЮСОН

Координаторка офісу відкритої науки Асоціація дослідницьких центрів ім. Гельмгольца

Margret_PLANK

Маргрет ПЛАНК

Керівник лабораторії нетекстових матеріалів Інформаційного центру науки та технологій імені Лейбніца (TIB)

Frans_Lettenstrom

Франс ЛЕТТЕНСТРЕМ

Глобальний менеджер з ліцензування Bentham Science

Susanna_Mornati

Сусанна МОРНАТІ

Виконавча директорка 4Science

Irene_Buso

Ірен БУСО

Менеджерка з розвитку бізнесу 4Science

Tiziana_FERRARI

Тіціана ФЕРРАРІ

Директор фонду EGI

Alison_FROMME

Елісон ФРОММ

Виконавчий директор arXiv

Ronald_DE_BRUIN

Рональд ДЕ БРЮЇН

Директор Асоціації COST

Katalin_ALFÖLDI

Каталін АЛЬФОЛЬДІ

Спеціаліст з політики Асоціації COST

Maria_KRASNOSHCHOK

Марія КРАСНОЩОК

Проектний менеджер Українського Фонду Стартапів (Фонд Розвитку Інновацій)

Ночвай_Володимир

Володимир НОЧВАЙ

Старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України

Cynthia_HUDSON-VITALE

Синтія ХАДСОН-ВІТАЛЕ

Директор відділу стипендій, Асоціації наукових бібліотек (ARL)

Karen_HYTTEBALLE_IBANEZ

Карен ГІТТЕБАЛЬ ІБАНЕЗ

Старший співробітник Офісу досліджень і зв’язків Технічного університету Данії

Tomasz_PSONKA

Томаш ПШОНКА

Директор з досліджень, Elsevier

Oleksandr_STRYZHAK

Олександр СТРИЖАК

Заступник директора Національного центру "Мала академія наук України"

Iryna_TYKHONKOVA

Ірина ТИХОНКОВА

Customer Success Architect, Clarivate

Olena_CHMYR

Олена ЧМИР

Начальник відділу формування науково-технічної бази ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи»

Контакти

Організатор

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України)

Адреса

03150, Київ-150 вул. Антоновича, 180 (ст. м. Либідська, “Тарілка”)

Електронна пошта

dntb@dntb.gov.ua

Партнери | Спонсори

elsevier_logo
picter_11
Logo_OpenAire
shot_3
Bentham_Science_Publishers_Logo
nmc
4Science
aje_lojo
shot_4
Springer_Nature_logo
EGI_Logo
logo_usf
institute_napn
LOGO-COST
mpclinic
questions_decor.f0c1057bd00d

Є запитання або побажання?